Searching...
Afghan Movie - Khana badosh

Afghan Movie - Khana badosh

Movie title: Khana Badosh
Starring: Fazal Hakimi , Aman Kakar
Banner: Fazal Film
Singer: Wayana Honarjo & Taher Shubab